Project 1882
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_28
19 March 2024

Så många djur äter svensken varje år

Hur många djur äts egentligen av en genomsnittlig svensk varje år? Frågan är både lätt och svår att besvara. Det korta svaret är att en genomsnittlig svensk äter 17 landlevande djur, varav 15 är kycklingar, varje år.

Statistiken över djurkonsumtion kommer från Jordbruksverket1 och visar förbrukad mängd i kilo per person och år. Djurens Rätt har räknat om detta till djurindivider, för att visa på hur många djur det handlar om. I tabellen nedan kan du även se det ungefärliga antalet individer som dödas i mjölk- och äggindustrin.

tabell över antal djur och beräkning

 

Vad som inte syns i tabellen är antalet fiskar och skaldjur som svenskar äter. Detta beror på att sådan statistik inte finns. Enligt våra beräkningar handlar det dock om minst 230 individer per person och år som enbart går åt för den fisk som svenskar äter. Det är alltså fisk- och skaldjurskonsumtionen som behöver minska mest för att spara flest individers liv. Läs mer här.

Många kycklingar äts per år

När det gäller landlevande djur som dödas för människors köttkonsumtion är de som dödas i störst antal kycklingarna. År 2023 åt den genomsnittlige svensken 15 kycklingar vilket var 97 % av alla landlevande individer som varje person åt i Sverige varje år när det handlar om kött. Notera att det här är hur många som äts genomsnittligt. De som faktiskt äter mycket kycklingkött äter fler individer per år, eftersom det är många som inte äter kycklingar alls.

Näst flest landlevande individer får sätta livet till för svenskarnas äggkonsumtion. Detta för att det dödas en tuppkyckling för varje äggläggande höna som kläcks.5 Läs mer om tuppkycklingarna här. 

Den största mängden animaliska produkter som konsumeras i Sverige är mejeriprodukter. Men konsumtionen av mejeriprodukter från kor minskar i snabb takt, samtidigt som varje ko nu också producerar mer mjölk per år.

Animaliekonsumtionen minskar?

Mycket tyder på att animaliekonsumtionen minskar i Sverige, men det går långsamt. Samtidigt riskerar antalet individer som äts att bli fler om fisk- och kycklingkonsumtionen ökar, när annan köttkonsumtion minskar. 

Om befolkningen ökar brukar också animaliekonsumtionen öka, men under 2018 vände den trenden när det gäller ätna individer. Fortfarande åt dock alla svenskar gemensamt ca 175 miljoner individer år 2018. Och då är inte fiskarna, skaldjuren eller insekterna medräknade. År 2019 ökade konsumtionen av individer igen, men minskade senare kraftigt under 2020 för att sedan öka igen till 2019 års nivåer.

Diagram antal djur

  1. Jordbruksverket. Marknadsbalanser för kött, mjölk och ägg. 
  2. SCB/Jordbruksverket. Animalieproduktion (statistik för 2021–2023).
  3. Växa Sverige. Pressmeddelande om kokontrollen. 2020–2023.
  4. Förbrukad mängd delat med årsproduktionen gånger två, eftersom det teoretiskt sett dödas en tjurkalv för varje mjölkko som föds.
  5. Årsproduktionen är beräknat på att ett ägg väger 60 gram och att den genomsnittliga hönan i äggindustrin lägger 300 ägg under sin livstid. Förbrukad mängd delat med årsproduktionen, för en höna, dubblas eftersom det dödas en tuppkyckling för varje äggläggande höna som kläcks.
  Anna Harenius

  Anna Harenius

  Sakkunnig
  Share: